Hinnerup-Søften har 10.041 indbyggere (år: 2013) og der er i alt 3.432 opvarmede bygninger med et samlet areal på ca. 637.000 m2. Derudover ligger der, i erhvervsområder i tilknytning til Hinnerup, ca. 149 opvarmede bygninger med et samlet areal på ca. 156.000 m2.

Hinnerup-Søften forsynes i boligområder med fjernvarme fra Hinnerup Fjernvarme og industriområderne ligger under HMN Naturgas' forsyningsområde. Det samlede varmebehov i Hinnerup er beregnet til 70.406 MWh/år samt 10.482 MWh/år i erhvervsområder. Fordeling af varmebehovet fremgår af nedenstående tabel.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme og til naturgas i nogle områder af Hinnerup. Kortet til højre viser de kollektive varmeforsyningsområder opdelt på:

Sigantur

Hinnerup
Beregnet varmebehov 2013 for Hinnerup-Søften
 
Hinnerup erhverv
Beregnet varmebehov 2013 for Hinnerup-Søften, erhverv